Διαδρομή: /

Ομάδες Υλικού

Πλοηγηθείτε στο αποθετήριο:
/›data

Παρουσιάσεις-Μαθήματα

/›data›Παρουσιάσεις-Μαθήματα
Σε αυτή την ενότητα συγκεντρώνεται υλικό από μαθήματα, παρουσιάσεις, σεμινάρια ή άλλες εκπαιδευτικές δράσεις του GreekLUG.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα εκπαίδευση της ιστοσελίδας του GreekLUG [https://www.greeklug.gr/el/activities/edu] ή την σελίδα εκπαιδευτικού υλικού [edu.greeklug.gr].

Υλικό-Projects

›/data›Υλικό-Projects
Σε αυτή την ενότητα συγκεντρώνεται γενικό υλικό από δραστηριότητες και project του GreekLUG.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις πληροφορίες δραστηριοτήτων της ιστοσελίδας του GreekLUG [https://www.greeklug.gr/el/activities] ή στην ενότητα έργων της ιστοσελίδας του GreekLUG [https://www.greeklug.gr/el/activities/projects].

pub

/›data›pub
Σε αυτή την ενότητα συγκεντρώνονται ISO, εικόνες λογισμικού ή άλλα πακέτα ΕΛ/ΛΑΚ.

Πρόσθετα Αποθετήρια GreekLUG

Πρόσθετο υλικό υπάρχει διαθέσιμο στα ακόλουθα αποθετήρια/ομάδες εργασίας του GreekLUG:

Github | https://github.com/greeklug
Launchpad | https://launchpad.net/~greeklug
Τransifex | https://www.transifex.com/greeklug/