########################################################################
# Σειρά μαθημάτων πληροφορικής 2018
#
# Url: https://www.greeklug.gr/el/activities/edu/203-courses-el/410-edu-20181103-computing
# Ημερομηνία μεταφόρτωσης: 10/12/2020
#
########################################################################