########################################################################
# Σειρά μαθημάτων πληροφορικής 2017
#
# Url: https://www.greeklug.gr/el/activities/edu/203-courses-el/409-edu-20171111-computing
# Ημερομηνία μεταφόρτωσης: 10/12/2020
#
########################################################################